torsdag 17. mars 2016

Det er så mange hendingar i bygdom komne til


Utdrag frå mi livshistorie

1.      Barneåra i Ousdal, Sirdal

Oppveksten min i Ousdal

   Barneåra i Ousdal, Sirdal                                               1
    Innflyttar i eiga bygd                                                     1
    Presentasjon av familien                                                2
    Fjellturar om våren                                                        2
    Badstubading, Laughølen og Skrigarhølen                   3
    Skirenning frå Flòden                                                    5
    Skulehuset                                                                     7
    Under bakken etter posten                                          10         
    Kjelkerenning i bakken                                               10
    Flitsprøyta og hesten                                                   11
    ”Ola på Jordet”, Maria og Tarjei Persen                     12
    Min første fisk                                                             15          
    Menneske som livet for hardt med                              15
   Omkring rasulukka i Ousdal i 1928                             15                                 
    Stølslivet slik eg opplevde det                                    19
    Som gjetargut på stølen                                              22
   Litt om stølane våre                                                     27          
   Surtekvæv                                                                    27
   Kaldebekk                                                                   33                                 
     Ola T. Ousdal –Minneord                                         34         
                                                                                                                                       
2.      Ungdomsåra                                                                 36
Hobbyar og interesser                                                36
Fisking                                                                       36
Jakt                                                                             37
Skisport                                                                      38
Historie og religion                                                    39
Lyrikk                                                                        39

3.      Sjukdom, forelsking og ny kurs                                 40

4.      Utdanning og arbeid                                                   42
   Tida i Førre                                                                42          
   Vidare utdanning                                                       43

5.  Heim og familie                                                           44
          Livet er ikkje alltid så beinkløyvt                            44
          Litt om kona mi og svigerforeldra                           46
          Det er ikkje lett å vera ung                                       47
                       
6.      Soger og forteljingar                                                  48
         Menneske eg møtte: ”Fidjeland-gutane”                   48
          Utskrift frå notat gjort av Gilbert Fidjeland             54
          Bombinga av Knaben gruver                                   60
          Soga om David Besbris                                            60
          Njål Bjørkelid kjempa på tysk side                          68                                             
          Kona mi: Minne frå då eg var liten                          71
          Hallys komet og dommedag                                    75
          Fjøsstell i Sirdal i gamle dagar                                76
          Det kunne gått gale                                                  78
          Hell og uhell Stormnatta i 1969                               79
          Kva var det som hende?                                           82          
          Hendingar som Jørgen S. Tjørhom fortalde             82
          Gjennom isen på Beinesvatnet                                 82
          Styggemannen i Ukveldalen                                     83          
          Dette er gravsongen til mor di                                  84
          Nøkkelen                                                                  84
          Møte med det heilage                                               85
          Naglane i båten                                                         86
          Om vetefolk i Sirdal                                                  88
          Vetekona på Løgjedalstølen                                      88
          Vetekona på Hompland                                             89
           Hendingar frå eit langt liv i skog og hei                   90
           Hundeberginga på Goplefjedlet                                90
           Hendinga ved Skarketjødn                                       92

7.   Bygdevegen i gammal tid                                           93
          Vegane i Sirdal i gammal tid                                    93
           Med hest og slede ned Kaldebekkdalen                  96
8.   Sorg                                                                              98
           Tor Ådne Det eldste barnet vårt vart berre 20 år     98
           Lang Q-T-tid                                                          100
9.   Stadnamn i Ousdalsdalen                                         100
            Namn i indre del av Ousdalsdalen                         101                     
            Namn i heimre del av Ousdalsdalen                      102


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar